SPECJALIŚCI

OD ZABYTKÓW

Rzeczoznawca od samochodów zabytkowych

W ramach usługi wykonujemy „białą kartę” niezbędną do wpisu pojazdu do ewidencji ruchomych zabytków techniki Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, stanowiącego podstawę do „dożywotniego” przeglądu na okręgowej stacji kontroli pojazdów. 

Wykonujemy opinię określającą stan techniczny, stopień oryginalności oraz wkład historyczny w rozwój motoryzacji dla potrzeby Urzędu Celnego, które stanowią podstawę do określenia pojazdu jako zabytkowy i kolekcjonerski, zgodnie z Wspólną Taryfą Celną.

USŁUGI RzeczoznawcA Lublin

Zabytowa Motoryzacja

zabytkowa
motoryzacja

Rekonstrukcja Wypadków

rekonstrukcja
wypadków

Wyceny Pojazdów

wyceny
pojazdów

Zabytkowa motoryzacja

Rekonstrukcja wypadków

W ramach działalności i współpracy partnerskiej wykonujemy symulację i rekonstrukcję zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, pieszych i przeszkód stałych w oparciu o systemy informatyczne programu V-SIM i PcCrash.