Zabytkowa motoryzacja

Marcin Kruk

‘’Żółte tablice” to nie tylko prestiż i docenienie Twojego wkładu pracy i dbałości o stan pojazdu, to także niższe koszty utrzymania z tytułu polisy OC oraz tylko jedno badanie techniczne.

Czy wiesz, że pojazd zabytkowy to pojazd określony ustawą prawa o ruchu drogowym?

W myśl tej ustawy, pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższy pojazd powinien spełniać aspekty historyczne, naukowe i artystyczne oraz stanowić wkład w rozwój motoryzacji. Należy także wskazać, że zachowania opisywanego egzemplarza powinno leżeć w interesie społecznym, zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Pojazd zabytkowy powinien dodatkowo spełniać poniższe  kryteria tj.

  • mieć co najmniej 30 lat, - zmiana w lubelskim od marca 2020 w celu ujednolicenia wytycznych WKZ z przepisami "unijnymi"
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły)

ŻÓŁTE TABLICE - ZABYTKOWE TABLICE - KLASYK- POJAZD ZABYTKOWY

Dlaczego powinien spełniać, a nie musi spełniać?

Otóż pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytkowy nawet przed upływem kryterium 30 lat z uwagi na swoje unikalne rozwiązania lub gdy jest związany z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osobistościami publicznymi.

W ramach usługi wykonujemy „białą kartę” niezbędną do wpisu pojazdu do ewidencji ruchomych zabytków techniki Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, stanowiącego podstawę do „dożywotniego” przeglądu na okręgowej stacji kontroli pojazdów.  

jeżeli nie posiadacz dowodu rejestracyjnego, ale masz akt własności pojazdu to jedyną drogą na zarejestrowanie pojazdu jest wpis do ewidencji zabytków u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych kryteriów. 

ZABYTKOWY POJAZD- ŻÓŁTE TABLICE- BRAK DOKUMENTÓW POJAZDU -EWIDENCJA ZABYTKÓW - WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Biała Karta dla samochodów zabytkowych

Czy wiesz, że pojazd zabytkowy i kolekcjonerski jest zwolniony z opłat akcyzowych podczas importu indywidualnego?

Wykonujemy opinię określającą  stan techniczny, stopień oryginalności oraz wkład historyczny w rozwój motoryzacji dla potrzeby Urzędu Celnego, które stanowią podstawę do określenia pojazdu jako zabytkowy i kolekcjonerski, zgodnie z Wspólną Taryfą Celną. Podstawą do wykonania niniejszej opinii jest wiek pojazdu min. 30 lat, zachowanie w stopniu oryginalnym w tym główne podzespoły oraz fakt znacznej wartości kolekcjonerskiej. Wówczas pojazd jest zwolniony z opłat akcyzowych.

W przypadku indywidualnego zakupu z poza terenu UE do opłat skarbowych należy VAT w wysokości 8% od wartości pojazdu. Opłaty akcyzowe i celne nie obowiązują takich pojazdów. 

ZABYTEK Z ZAGRANICY!!!

Czy wiesz, że pojazd wyrejestrowany uznany za unikatowy możesz powtórnie zarejestrować?

Wykonujemy opinię określająca, czy pojazd spełnia kryteria techniczne i historyczne zgodne z ustawą prawa o ruchu drogowym, co daje podstawę do określenia pojazdu jako unikatowy i możliwości powtórnej rejestracji pojazdu.

UNIKATOWY POJAZD WYREJESTROWANY Z DOWODEM REJESTRACYJNYM

 

Czy wiesz, że pojazd  uznany za unikatowy ma niższe opłaty OC?

Pojazdy uznane za unikatowe zgodnie z ogólnymi przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych może mieć niższe opłaty OC. nie ma również obowiązku posiadania ciągłości OC w przypadku, gdy remontujesz swój pojazd i nie poruszasz się po drogach publicznych. 

UNIKAT- BIAŁE TABLICE- ZNIŻKI OCPowyższe opinie wykonuje certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz 

wpisany na listę ekspertów ds. pojazdów zabytkowych Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Lublin, Kraśnik ect.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY LUBLIN

 

 

 

Jawa 250
Jawa 250
Mercedes W126
Mercedes W126
Audi 90
Audi 90
zabytkowa-warszawa-201
zabytkowa-warszawa-201
zabytkowa-mazda-1600 rear
zabytkowa-mazda-1600 rear
zabytkowa-skoda 100
zabytkowa-skoda 100
zabytkowa-syrena-przed-odnowieniem
zabytkowa-syrena-przed-odnowieniem
zabytkowa-warszawa 201
zabytkowa-warszawa 201
Mazda 616 sport coupe
Mazda 616 sport coupe
na wczasy
na wczasy
kredens
kredens
zabytkowy-fiat-125p
zabytkowy-fiat-125p
R-107
R-107
DKW Munga - Auto Union
DKW Munga - Auto Union
Polonez - akwarium
Polonez - akwarium
CB350
CB350
Syrena 101
Syrena 101
WSK
WSK
Toyota Celica front
Toyota Celica front
Toyota Celica rear
Toyota Celica rear
126p
126p
Datsun
Datsun
SHL M11
SHL M11
MZ
MZ
Pierwszy Borewicz o ozn. PN
Pierwszy Borewicz o ozn. PN
ŻUK
ŻUK
BMW 728
BMW 728
WFM M-52 OSA
WFM M-52 OSA
Toyota Corolla
Toyota Corolla
WSK GIL
WSK GIL
Peugeot 301
Peugeot 301
CSEPEL 125
CSEPEL 125
WSK B1
WSK B1
WSK M06
WSK M06