Wycena pojazdów

Marcin Kruk

W ramach działalności wykonujemy wyceny pojazdów do Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, na potrzeby własne.

Wyceny pojazdów w stanie uszkodzonym w oparciu o system INFO-EKSPERT oraz indywidualne wyceny pojazdów niesklasyfikowanych w zestawieniach. 

 

 

Dodatkowo masz nieczytelne pole numerowe VIN?

Przy stwierdzeniu braku ingerencji w pole numerowe, zidentyfikowaniu pojazdu, istnieje możliwość nadania nowych znaków w oparciu o decyzję Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego. 

 

NIECZYTELNY NUMER VIN LUBLIN - SKORODOWANY NUMER VIN LUBLIN