Rekonstrukcja wypadków

Marcin Kruk

W ramach działalności i współpracy partnerskiej wykonujemy symulację i rekonstrukcję zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, pieszych i przeszkód stałych w oparciu o systemy informatyczne programu V-SIM i PcCrash

 

Ponadto określamy możliwości powstania zdarzeń w oparciu o porównanie charakterystycznych cech uszkodzeń pojazdów, korelację energetyczną odkształceń i deformacji oraz analizę czasoprzestrzenną zdarzeń w oparciu o kinematyczne obliczenia parametrów ruchu.